ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat rzut poziomy paleniska nad grobem nr 1
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1921
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1976

Dane stanowiska

Miejscowość Juszkowo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 134/1/7
Nr obszaru AZP 13-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 153
Rodzaj stanowiska cmentarzysko, osada, cmentarz, osada, ślad osadnictwa
Kultura pomorska, pucharów lejkowatych
Chronologia wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich, Hallstatt, wczesne średniowiecze, neolit
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.603186885722256,54.269250427799406

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji