ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat kółko brązowe i szpile brązowe stan 2 grób 1
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/2630
Rodzaj dokumentacji Zabytek
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Kleina Alfons
Rok wykonania 1979

Dane stanowiska

Miejscowość Borucino
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 1332/2/1
Nr obszaru AZP 14-37
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura pomorska
Chronologia Hallstatt D
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 17.9596499710088,54.2535531187773

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne fotografie z tej kolekcji

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji