ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok miasta
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1255
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Kleina Alfons
Rok wykonania 1975

Dane stanowiska

Miejscowość Gniew
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 1226/2/5
Nr obszaru AZP 22-45
Nr stanowiska na obszarze AZP 2
Rodzaj stanowiska osada, miasto, miasto
Kultura
Chronologia wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, okres nowożytny
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań CHOIŃSKA ELŻBIETA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne fotografie z tej kolekcji

Zabytki z tego stanowiska