ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od S na osadę OWR-Wśr
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/4
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1975

Dane stanowiska

Miejscowość Ciepłe
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 1215/7/1
Nr obszaru AZP 22-46
Nr stanowiska na obszarze AZP 7
Rodzaj stanowiska osada?
Kultura wielbarska
Chronologia okres wpływów rzymskich
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań PIETRZAK MIROSŁAW, PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.8424888323932,53.8657874555809

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji