ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat osada wielokulturowa-widok od S
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/104
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Kleina Alfons
Rok wykonania 1974

Dane stanowiska

Miejscowość Ciepłe
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 1215/10/1
Nr obszaru AZP a/22-45,b/22-46
Nr stanowiska na obszarze AZP a/75,b/10
Rodzaj stanowiska ślad osadnictwa, osada, osada, osada, ślad osadnictwa
Kultura pomorska, pomorska, oksywska
Chronologia epoka kamienia, wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, młodszy okres przedrzymski
Sposób nabycia/rodzaj badań badania powierzchniowe
Kierownik badań CHOIŃSKA ELŻBIETA, PODGÓRSKI JANUSZ, ŁUKA LEON JAN, SZALATY GRAŻYNA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.8404170395793,53.86959686127

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne fotografie z tej kolekcji