ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od S na osadę z okresu wczesnośredniowiecznego
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1685
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Gołębiewo Wielkie
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 117/4/4
Nr obszaru AZP 16-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 50
Rodzaj stanowiska cmentarzysko, znalezisko luźne?
Kultura wielbarska
Chronologia okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań ŁUKA LEON JAN, PIETRZAK MIROSŁAW
Instytucja prowadząca badania MUZEUM POMORSKIE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.5452823931759,54.1401017836409

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji