ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat dziryt
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/303
Tytuł Zabytek
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Klejna Alfons
Rok wykonania 1973

Dane stanowiska

Miejscowość Gołębiewo Wielkie
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 117/4/3
Nr obszaru AZP 16-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 50
Rodzaj stanowiska cmentarzysko
Kultura wielbarska
Chronologia okres późnolateński
Sposób nabycia/rodzaj badań dar
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.5450133113233,54.1399529633827

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji