ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Widok od SW na miejsce odkrycia grobu skrzynkowego około 1906-1907 r.
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/IP/409
Tytuł Fotografia polowa
Rodzaj nośnika odbitka czarno-biała
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Czerniewo
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 103/6/1
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura
Chronologia wczesna epoka żelaza?
Sposób nabycia/rodzaj badań informacja archiwalna
Kierownik badań
Instytucja prowadząca badania
Współrzędne geograficzne 18.479618581212115,54.165504344684614

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 480 fotografii ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji