ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
40/1/5 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
40/1/7 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
40/1/8 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
40/1/9 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
40/1/10 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
40/1/11 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
40/1/13 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
40/1/14 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne okres wędrówek ludów
85/2/1 Bielkówko
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesne średniowiecze
85/3/1 Bielkówko
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesne średniowiecze
103/6/1 Czerniewo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko grobów skrzynkowych wczesna epoka żelaza?
117/3/2 Gołębiewo Wielkie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesna epoka żelaza
117/4/3 Gołębiewo Wielkie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko okres późnolateński
117/4/4 Gołębiewo Wielkie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko okres wpływów rzymskich
znalezisko luźne? późne średniowiecze
134/1/7 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko wczesna epoka żelaza
osada okres wpływów rzymskich
cmentarz Hallstatt
osada wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa neolit
134/1/8 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada otwarta okres wpływów rzymskich
osada otwarta wczesne średniowiecze
osada otwarta późne średniowiecze
cmentarzysko Hallstatt C
134/1/9 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa neolit
cmentarzysko płaskie Hallstatt C
osada otwarta okres lateński/okres wpływów rzymskich
134/3/1 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada Hallstatt C
134/3/2 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
osada wczesne średniowiecze
134/3/5 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza