ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Czym jest archeoportal

Witryna www.archeoportal.pl jest katalogiem online, który umożliwia przeglądanie zdigitalizowanych zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zawiera fotografie i opisy zabytków, stanowisk archeologicznych, dokumentacji rysunkowej oraz archiwaliów. Baza danych pozwala wyszukiwać obiekty na mapie, gdzie zaznaczono miejsca badań archeologicznych.

Archeoportal to program autorski (oryginalny), zaprojektowany specjalnie do ewidencjonowania i udostępniania zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W sensie technicznym witryna www.archeoportal.pl jest interfejsem, nakładką służącą do wygodnego obsługiwania wielkiej bazy danych, zawierającej mnóstwo informacji potrzebnych do zarządzania zabytkami.

Digitalizacja zbiorów

Proces digitalizacji i udostępniania zbiorów w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku trwa nieprzerwanie od 2015 roku. W ramach pierwszego projektu: „Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w katalogu online opublikowano zbiór średniowiecznych plakietek pielgrzymich. Stworzono wtedy od podstaw Dział Cyfryzacji i Archiwizacji, wyposażając go w specjalistyczny sprzęt. W kolejnych latach Muzeum zdigitalizowało i udostępniło zbiory diapozytywów, które dokumentują badania archeologiczne prowadzone na Pomorzu Wschodnim na przestrzeni ponad 50 lat.

Katalog jest uzupełniany na bieżąco, m.in. o zabytki eksponowane na wystawach czasowych.

Rozwijanie działalności cyfrowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku jest strategicznym priorytetem, służącym popularyzowaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym Pomorza.

Ponowne wykorzystanie

Zdjęcia obiektów z Archeoportalu można pobierać i wykorzystywać w innych publikacjach (także komercyjnych), pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w regulaminie.

Publikowane przez Muzeum metadane, z wyjątkiem treści pola „opis skrócony zabytku”, są udostępnione na zasadach Open Data, co oznacza, że mogą być wykorzystane i przetwarzane w dowolny sposób do celów prywatnych i komercyjnych. Natomiast dane z pola „opis skrócony zabytku” są udostępnione na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0).

Prezentowane wizerunki obiektów – w jakości, w jakiej zostały zamieszczone w Archeoportalu – są udostępnione na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0). Aby ułatwić ponowne wykorzystanie zasobów, Muzeum nie stosuje znaków wodnych, realizując w ten sposób zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego.

Uznanie autorstwa wymaga podania każdorazowo informacji, że autorem jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (ang. Archaeological Museum in Gdańsk).