ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Opis profil jamy nr 292 /sektor środkowy/
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/1010
Nr SAZ (stanowiska) 134/3/17 Przejdź
Miejscowość Juszkowo
Tytuł Stanowisko - Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Podgórski Janusz
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 1974

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji