ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Opis naczynie
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/908
Nr SAZ (stanowiska) 134/3/1 Przejdź
Miejscowość Juszkowo
Tytuł Zabytek
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Kleina Alfons
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 1963

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji