ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Kieliszek rozszerzający się przy obrzeżu, zdobiony dwoma pasami podwójnej linii rytej i krótką, lekko wywiniętą kryzą, dno płaskie bez wyodrębnionej stopy.
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/IP/181086
Nr SAZ (stanowiska) 255/108/2 Przejdź
Miejscowość Gdańsk
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor Szmit J.
Nr inwentarzowy muzealium MAG/GD/255/108/2/9 Przejdź
Nr katalogowy 9
Rok wykonania 2020

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja KAWA CZY HERBATA? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku

Inne zabytki z tej kolekcji