ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat stan.2, widok od S na stan.2
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/3441
Nr SAZ (stanowiska) 328/2/2 Przejdź
Miejscowość Głusino
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Podgórski Janusz
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 1984

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne fotografie z tej kolekcji