ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Opis widok od S na żwirownię znajdującą się obok osady wiel.
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/105
Nr SAZ (stanowiska) 1215/10/1 Przejdź
Miejscowość Ciepłe
Tytuł
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Kleina Alfons
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 1974

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Inne fotografie z tej kolekcji