ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat rysunki naczyń glinianych
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/3945
Nr SAZ (stanowiska)
Miejscowość
Rodzaj dokumentacji Wydarzenia - inne
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Kleina Alfons
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 1979

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji