ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Opis widok na wykop 12 - prace na wykopie
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/3781
Nr SAZ (stanowiska) 903/1/8 Przejdź
Miejscowość Rzucewo
Tytuł Stanowisko - Uczestnicy badań
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Serafińska Joanna
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 1986

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji