ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Opis wybór materiałów krzemiennych - reprodukcja
Nr inwentarzowy nośnika MAG/ARCH/ID/3767
Nr SAZ (stanowiska) 903/1 Przejdź
Miejscowość
Tytuł Wydarzenia - Inne
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Kleina Alfons
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 1980

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Inne fotografie z tej kolekcji