ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/IP/8221
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor fotografii Joanna Szmit
Rok wykonania

Dane zabytku

Nazwa nóż
Nr inw. muzealium MAG/GD/255/3/7/3403
Nr KAT 3403
Wymiary dług. 138mm; dług. głowni 91mm; szer. płazu 21mm; szer. tylca 2mm
Materiał żelazo
Technika wykonania kucie
Miejsce znalezienia, nr SAZ (stanowiska) Gdańsk, 255/3/7 Przejdź
Opis zabytku Nóż rzemieślniczy z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Głownia niesymetryczna – tylec mocno łukowaty, ostrze wklęśnięte, sztych zwęża się od strony tylca. Na lewym płazie wybity znak wytwórcy – klucz z piórem bocznym.
Autor opisu Trawicka E.
Chronologia XV w.
Dział/magazyn MAG Dział Zbiorów Gdańskich
Literatura Trawicka E. Nóż… [w:] Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Katalog, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, s. 139

Zabytek znajduje się w kolekcjach:

Kolekcja „Każdy krok zostawia ślad”

Inne zabytki z tej kolekcji