ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat widok od S na CP-WEŻ na polu M.Pellowskiego, stan.3
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/2218
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Podgórski Janusz
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Nowy Barkoczyn
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 485/3/8
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura pomorska, łużycka
Chronologia wczesna epoka żelaza, Hallstatt C-D
Sposób nabycia/rodzaj badań badania wykopaliskowe
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Udostępniony zbiór diapozytywów stanowi fragment zasobów fotograficznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Dokumentują one badania archeologiczne prowadzone na terenie powiatów: tczewskiego, kartuskiego i kościerskiego. Prace prowadzone były w latach 1963–2005 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zbiór dokumentuje badania wykopaliskowe, pozyskane zabytki, architekturę zespołów staromiejskich „z lotu ptaka oraz wydarzenia towarzyszące pracom terenowym i muzealnym. Wielu uczestników wykopalisk może odnaleźć siebie na diapozytywach przedstawiających prace terenowe. Na kliszach utrwalone zostały krajobrazy otaczające stanowiska archeologicznych, jak np. grodziska położone na skarpie wiślanej w okolicy Gniewa. Z prezentowanego zbioru przeźroczy korzystać mogą autorzy opracowań naukowych m.in. dotyczących historii badań archeologicznych na Pomorzu, konserwatorzy zajmujący się ochroną dziedzictwa archeologicznego oraz wszyscy zainteresowani najstarsza historią Pomorza. Każdy udostępniony diapozytyw posiada opis metadanych, w zakresie: tematu, numeru inwentarza, numeru systemu archiwizacji zabytków, rodzaju nośnika oraz autora. Rozwiń opis