ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat naczynie
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/603
Rodzaj dokumentacji Wydarzenia - inne
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Kleina Alfons
Rok wykonania 2016

Dane stanowiska

Miejscowość Nowinka
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 40/1/10
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko ciałopalne
Kultura
Chronologia wczesna epoka żelaza, okres wędrówek ludów, wczesny i środkowy okres lateński
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań WIĄCEK BARBARA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Kultura Cyfrowa 2017.

Przedmiotem opracowania jest 1300 diapozytywów co stanowi 1/3 posiadanego zasobu. Zbiór diapozytywów został podzielony na następujące kategorie: polowe – badania wykopaliskowe, dokumentacje obiektów i warstw, widoki stanowisk archeologicznych; zabytek – wizerunki zabytków archeologicznych, widoki zabytków architektury; wydarzenia – wystawy, otwarcia wystaw, uczestnicy badań wykopaliskowych, odkrywcy, reprodukcje publikacji, fotografii. Diapozytywy prezentują dziedzictwo archeologiczne północnej części województwa pomorskiego - powiaty pucki, wejherowski, lęborski i gdański wraz z obszarem miast: Gdyni i Sopotu oraz gminy Tolkmicko w województwie warmińsko-mazurskim. Zostały wykonane w latach 1963-2003. 

Rozwiń opis