ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat zdjęcie lotnicze - Targ Rybny, Baszta Łabędź, Restauracja Kubickiego od SE
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/4584
Rodzaj dokumentacji Architektura
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Stępień Wiesław
Rok wykonania 1994

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica Targ Rybny, Podwale Staromiejskie, Grodzka, Sukiennicza, Wartka
Nr SAZ (stanowiska) 255/3/7
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 120
Rodzaj stanowiska mury miejskie, zamek, fosa, miasto
Kultura
Chronologia późne średniowiecze, późne średniowiecze, XIV w., XVIII-XX w.
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze, nadzór archeologiczny
Kierownik badań KASPRZAK MONIKA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.658029377,54.35355924

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Przedmiotem opracowania jest 300 szt. diapozytywów prezentujących badania wykopaliskowe, ratownicze, widoki stanowisk, zdjęcia i reprodukcje rysunków zabytków. Dokumentują one metodykę prowadzenia badań jak: eksploracja obiektów, wykonywanie dokumentacji rysunkowej. Na kliszach utrwalone zostały sprawy organizacyjne ekspedycji archeologicznych, jak: wygląd obozu archeologów, uczestników badań wykopaliskowych. Wykonane diapozytywy mają dużą wartość poznawczą, dotyczy to min. widoków stanowisk, zabytków odkrywanych i fotografowanych „in situ” np.: popielnic. Na diapozytywach utrwalony został krajobraz otaczający dawne osady, cmentarzyska i grody. Udostępniono też serię zdjęć lotniczych dokumentujących miejsca stanowisk archeologicznych, obecnie już zabudowane, takich jak: obecny teren Teatru Szekspirowskiego (Gdańsk stan. 125), teren kina „Krewetka” (stan.98), zdjęcia lotnicze z widoczną zabudową Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim. W zbiorze fotografii znajdują się widoki stanowisk o własnej formie krajobrazowej, jak np. cmentarzyska kurhanowe w: Osiekach gmina Choczewo i Paraszynie gmina Łęczyce oraz grodzisk wczesnośredniowiecznych, np. Nowe Czaple, gmina Stężyca, Baldram, gmina Kwidzyn. Treścią sentymentalną są wizerunki archeologów i pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z lat 1962 – 1979 oraz odkrywców pojedynczych znalezisk i stanowisk archeologicznych. Są to najczęściej właściciele pól, młodzież szkolna i osoby przez wiele lat współpracujące z muzeum w zakresie zgłaszania odkryć. Udostępnione diapozytywy mają wartość poznawczą, naukową i historyczną.

Rozwiń opis

Zabytki z tego stanowiska