ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat zdjęcie lotnicze - północna część Wyspy Spichrzów od E
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/4519
Rodzaj dokumentacji Architektura
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Stępień Wiesław
Rok wykonania 1994

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica Jaglana 3-5
Nr SAZ (stanowiska) 255/20/60
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 137
Rodzaj stanowiska miasto, miasto
Kultura
Chronologia okres nowożytny, późne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania wykopaliskowe
Kierownik badań REMBISZ ANNA
Instytucja prowadząca badania FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6567813483551,54.3435948814061

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Przedmiotem opracowania jest 300 szt. diapozytywów prezentujących badania wykopaliskowe, ratownicze, widoki stanowisk, zdjęcia i reprodukcje rysunków zabytków. Dokumentują one metodykę prowadzenia badań jak: eksploracja obiektów, wykonywanie dokumentacji rysunkowej. Na kliszach utrwalone zostały sprawy organizacyjne ekspedycji archeologicznych, jak: wygląd obozu archeologów, uczestników badań wykopaliskowych. Wykonane diapozytywy mają dużą wartość poznawczą, dotyczy to min. widoków stanowisk, zabytków odkrywanych i fotografowanych „in situ” np.: popielnic. Na diapozytywach utrwalony został krajobraz otaczający dawne osady, cmentarzyska i grody. Udostępniono też serię zdjęć lotniczych dokumentujących miejsca stanowisk archeologicznych, obecnie już zabudowane, takich jak: obecny teren Teatru Szekspirowskiego (Gdańsk stan. 125), teren kina „Krewetka” (stan.98), zdjęcia lotnicze z widoczną zabudową Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim. W zbiorze fotografii znajdują się widoki stanowisk o własnej formie krajobrazowej, jak np. cmentarzyska kurhanowe w: Osiekach gmina Choczewo i Paraszynie gmina Łęczyce oraz grodzisk wczesnośredniowiecznych, np. Nowe Czaple, gmina Stężyca, Baldram, gmina Kwidzyn. Treścią sentymentalną są wizerunki archeologów i pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z lat 1962 – 1979 oraz odkrywców pojedynczych znalezisk i stanowisk archeologicznych. Są to najczęściej właściciele pól, młodzież szkolna i osoby przez wiele lat współpracujące z muzeum w zakresie zgłaszania odkryć. Udostępnione diapozytywy mają wartość poznawczą, naukową i historyczną.

Rozwiń opis

Zabytki z tego stanowiska