ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 255/133/3
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 224
Rodzaj stanowiska miasto, miasto
Kultura
Chronologia okres nowożytny, późne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań KOCIŃSKA-SARAH KAROLINA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6519269095633,54.3443292137113