ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane stanowiska

Miejscowość Gdańsk
Ulica Chlebnicka, Grząska, Klesza, Mariacka
Nr SAZ (stanowiska) 255/129/4
Nr obszaru AZP 12-44
Nr stanowiska na obszarze AZP 246
Rodzaj stanowiska miasto
Kultura
Chronologia średniowiecze, okres nowożytny, wczesne średniowiecze, późne średniowiecze
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań DYRDA KRZYSZTOF
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 18.6542305911712,54.3493973766321