ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat praca na wykopie
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/1958
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Pietrzak Mirosław
Rok wykonania 1977

Dane stanowiska

Miejscowość Żukczyn
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 1446/2/9
Nr obszaru AZP 15-43
Nr stanowiska na obszarze AZP 106
Rodzaj stanowiska cmentarzysko
Kultura wielbarska, oksywska
Chronologia nieznana, nieznana, wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, neolit, okres wpływów rzymskich B1-B2/C1, wczesny okres wpływów rzymskich B1, młodszy okres przedrzymski
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PIETRZAK MIROSŁAW,RUDNICKA DOROTA, WIĄCEK BARBARA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Kultura Cyfrowa 2017.

Przedmiotem opracowania jest 1300 diapozytywów co stanowi 1/3 posiadanego zasobu. Zbiór diapozytywów został podzielony na następujące kategorie: polowe – badania wykopaliskowe, dokumentacje obiektów i warstw, widoki stanowisk archeologicznych; zabytek – wizerunki zabytków archeologicznych, widoki zabytków architektury; wydarzenia – wystawy, otwarcia wystaw, uczestnicy badań wykopaliskowych, odkrywcy, reprodukcje publikacji, fotografii. Diapozytywy prezentują dziedzictwo archeologiczne północnej części województwa pomorskiego - powiaty pucki, wejherowski, lęborski i gdański wraz z obszarem miast: Gdyni i Sopotu oraz gminy Tolkmicko w województwie warmińsko-mazurskim. Zostały wykonane w latach 1963-2003. 

Rozwiń opis