ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat praca na wykopie
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/1308
Rodzaj dokumentacji Fotografia polowa
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Jeziorska Gabriela
Rok wykonania 1975

Dane stanowiska

Miejscowość Igrzyczno
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 1349/1/3
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko
Kultura pomorska
Chronologia Hallstatt D
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań JEZIORSKA GABRIELA
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 17.9420560269542,54.4296223829607

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Przedmiotem opracowania jest 300 szt. diapozytywów prezentujących badania wykopaliskowe, ratownicze, widoki stanowisk, zdjęcia i reprodukcje rysunków zabytków. Dokumentują one metodykę prowadzenia badań jak: eksploracja obiektów, wykonywanie dokumentacji rysunkowej. Na kliszach utrwalone zostały sprawy organizacyjne ekspedycji archeologicznych, jak: wygląd obozu archeologów, uczestników badań wykopaliskowych. Wykonane diapozytywy mają dużą wartość poznawczą, dotyczy to min. widoków stanowisk, zabytków odkrywanych i fotografowanych „in situ” np.: popielnic. Na diapozytywach utrwalony został krajobraz otaczający dawne osady, cmentarzyska i grody. Udostępniono też serię zdjęć lotniczych dokumentujących miejsca stanowisk archeologicznych, obecnie już zabudowane, takich jak: obecny teren Teatru Szekspirowskiego (Gdańsk stan. 125), teren kina „Krewetka” (stan.98), zdjęcia lotnicze z widoczną zabudową Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim. W zbiorze fotografii znajdują się widoki stanowisk o własnej formie krajobrazowej, jak np. cmentarzyska kurhanowe w: Osiekach gmina Choczewo i Paraszynie gmina Łęczyce oraz grodzisk wczesnośredniowiecznych, np. Nowe Czaple, gmina Stężyca, Baldram, gmina Kwidzyn. Treścią sentymentalną są wizerunki archeologów i pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z lat 1962 – 1979 oraz odkrywców pojedynczych znalezisk i stanowisk archeologicznych. Są to najczęściej właściciele pól, młodzież szkolna i osoby przez wiele lat współpracujące z muzeum w zakresie zgłaszania odkryć. Udostępnione diapozytywy mają wartość poznawczą, naukową i historyczną.

Rozwiń opis