ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat popielnica z ornamentem lewej części /wóz/
Nr inw. MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/2834
Rodzaj dokumentacji Zabytek
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor fotografii Kleina Alfons
Rok wykonania 1980

Dane stanowiska

Miejscowość Borucino
Ulica
Nr SAZ (stanowiska) 1332/2/1
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Rodzaj stanowiska cmentarzysko grobów skrzynkowych
Kultura pomorska
Chronologia Hallstatt D
Sposób nabycia/rodzaj badań badania ratownicze
Kierownik badań PODGÓRSKI JANUSZ
Instytucja prowadząca badania MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Współrzędne geograficzne 17.9596499710088,54.2535531187773

Fotografie znajdują się w kolekcjach:

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Kultura Cyfrowa 2017.

Przedmiotem opracowania jest 1300 diapozytywów co stanowi 1/3 posiadanego zasobu. Zbiór diapozytywów został podzielony na następujące kategorie: polowe – badania wykopaliskowe, dokumentacje obiektów i warstw, widoki stanowisk archeologicznych; zabytek – wizerunki zabytków archeologicznych, widoki zabytków architektury; wydarzenia – wystawy, otwarcia wystaw, uczestnicy badań wykopaliskowych, odkrywcy, reprodukcje publikacji, fotografii. Diapozytywy prezentują dziedzictwo archeologiczne północnej części województwa pomorskiego - powiaty pucki, wejherowski, lęborski i gdański wraz z obszarem miast: Gdyni i Sopotu oraz gminy Tolkmicko w województwie warmińsko-mazurskim. Zostały wykonane w latach 1963-2003. 

Rozwiń opis

Kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Udostępniony zbiór diapozytywów stanowi fragment zasobów fotograficznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Dokumentują one badania archeologiczne prowadzone na terenie powiatów: tczewskiego, kartuskiego i kościerskiego. Prace prowadzone były w latach 1963–2005 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zbiór dokumentuje badania wykopaliskowe, pozyskane zabytki, architekturę zespołów staromiejskich „z lotu ptaka oraz wydarzenia towarzyszące pracom terenowym i muzealnym. Wielu uczestników wykopalisk może odnaleźć siebie na diapozytywach przedstawiających prace terenowe. Na kliszach utrwalone zostały krajobrazy otaczające stanowiska archeologicznych, jak np. grodziska położone na skarpie wiślanej w okolicy Gniewa. Z prezentowanego zbioru przeźroczy korzystać mogą autorzy opracowań naukowych m.in. dotyczących historii badań archeologicznych na Pomorzu, konserwatorzy zajmujący się ochroną dziedzictwa archeologicznego oraz wszyscy zainteresowani najstarsza historią Pomorza. Każdy udostępniony diapozytyw posiada opis metadanych, w zakresie: tematu, numeru inwentarza, numeru systemu archiwizacji zabytków, rodzaju nośnika oraz autora. Rozwiń opis