ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
SAZ Miejscowość Akcje
40/1/5 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne wczesna epoka żelaza
okres wędrówek ludów
wczesny i środkowy okres lateński
40/1/7 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne wczesna epoka żelaza
okres wędrówek ludów
wczesny i środkowy okres lateński
40/1/8 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne wczesna epoka żelaza
okres wędrówek ludów
wczesny i środkowy okres lateński
40/1/9 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne wczesna epoka żelaza
okres wędrówek ludów
wczesny i środkowy okres lateński
40/1/10 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne wczesna epoka żelaza
okres wędrówek ludów
wczesny i środkowy okres lateński
40/1/11 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko wczesna epoka żelaza
wczesny i środkowy okres lateński
okres wędrówek ludów
40/1/13 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne wczesna epoka żelaza
okres wędrówek ludów
wczesny i środkowy okres lateński
40/1/14 Nowinka
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko ciałopalne wczesna epoka żelaza
okres wędrówek ludów
wczesny i środkowy okres lateński
117/3/2 Gołębiewo Wielkie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
znalezisko luźne wczesna epoka żelaza
117/4/3 Gołębiewo Wielkie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko okres późnolateński
117/4/4 Gołębiewo Wielkie
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko okres wpływów rzymskich
znalezisko luźne? późne średniowiecze
134/1/7 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko wczesna epoka żelaza
okres wpływów rzymskich
wczesne średniowiecze
późne średniowiecze
neolit
Hallstatt C
134/1/8 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
cmentarzysko wczesna epoka żelaza
okres wpływów rzymskich
wczesne średniowiecze
późne średniowiecze
neolit
Hallstatt C
134/1/9 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
ślad osadnictwa wczesna epoka żelaza
okres wpływów rzymskich
wczesne średniowiecze
późne średniowiecze
neolit
Hallstatt C
134/3/1 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada Hallstatt C
134/3/2 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
osada wczesne średniowiecze
134/3/5 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
134/3/6 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
okres wpływów rzymskich
średniowiecze
Hallstatt
wczesne średniowiecze
neolit
V okres epoki brązu
epoka brązu/wczesna epoka żelaza
134/3/7 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
okres wpływów rzymskich
średniowiecze
Hallstatt
wczesne średniowiecze
epoka brązu/wczesna epoka żelaza
neolit
V okres epoki brązu
134/3/10 Juszkowo
Rodzaj stanowiska Chronologia stanowiska
osada wczesna epoka żelaza
okres wpływów rzymskich
średniowiecze
Hallstatt
wczesne średniowiecze
neolit
V okres epoki brązu
epoka brązu/wczesna epoka żelaza