Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Czym jest Kolekcja Archiwum MAG?

Informacje prezentowane w tej kategorii są zasobem digitalizowanym i udostępnianym z archiwum muzeum. Prezentowane tutaj dane to dokumentacja fotograficzna, polowa pozyskana w trakcie badań archeologicznych, nadzorów czy innych wydarzeń kulturalnych odbywających się w otoczeniu stanowisk archeologicznych. Wszystkie wizerunki pozyskane są z dokumentacji analogowej i digitalizowane w pracowni MAG.

Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Udostępniony zbiór diapozytywów stanowi fragment zasobów fotograficznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Dokumentują one badania archeologiczne prowadzone na terenie Juszkowa gmina Pruszcz Gdański. Prace prowadzone były w latach 1963-1979 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Przedmiotem opracowania są przeźrocza wykonane w trakcie badań wykopaliskowych na terenie: stanowiska nr 1 – osada i cmentarzysko kultury łużyckiej, z wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, stanowiska nr 3 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, stanowisko nr 4 – osada z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, stanowisko nr 5 – osady z epoki kamienia i wczesnej epoki żelaza, stanowisko nr 8 – osada z okresu wczesnego średniowiecza. Na kliszach utrwalone zostały: odkrywane obiekty archeologiczne, prace dokumentacyjne, wizerunki zabytków oraz osób uczestniczących w badaniach. Większość prac wykopaliskowych prowadzona była na terenie planowanej wówczas Obwodnicy Trójmiasta, która powstała w miejscu dawnych osad i cmentarzysk.

Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Kultura Cyfrowa 2017.

Przedmiotem opracowania jest 1300 diapozytywów co stanowi 1/3 posiadanego zasobu. Zbiór diapozytywów został podzielony na następujące kategorie: polowe – badania wykopaliskowe, dokumentacje obiektów i warstw, widoki stanowisk archeologicznych; zabytek – wizerunki zabytków archeologicznych, widoki zabytków architektury; wydarzenia – wystawy, otwarcia wystaw, uczestnicy badań wykopaliskowych, odkrywcy, reprodukcje publikacji, fotografii. Diapozytywy prezentują dziedzictwo archeologiczne północnej części województwa pomorskiego - powiaty pucki, wejherowski, lęborski i gdański wraz z obszarem miast: Gdyni i Sopotu oraz gminy Tolkmicko w województwie warmińsko-mazurskim. Zostały wykonane w latach 1963-2003. 

Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Udostępniony zbiór diapozytywów stanowi fragment zasobów fotograficznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Dokumentują one badania archeologiczne prowadzone na terenie powiatów: tczewskiego, kartuskiego i kościerskiego. Prace prowadzone były w latach 1963–2005 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zbiór dokumentuje badania wykopaliskowe, pozyskane zabytki, architekturę zespołów staromiejskich „z lotu ptaka oraz wydarzenia towarzyszące pracom terenowym i muzealnym. Wielu uczestników wykopalisk może odnaleźć siebie na diapozytywach przedstawiających prace terenowe. Na kliszach utrwalone zostały krajobrazy otaczające stanowiska archeologicznych, jak np. grodziska położone na skarpie wiślanej w okolicy Gniewa. Z prezentowanego zbioru przeźroczy korzystać mogą autorzy opracowań naukowych m.in. dotyczących historii badań archeologicznych na Pomorzu, konserwatorzy zajmujący się ochroną dziedzictwa archeologicznego oraz wszyscy zainteresowani najstarsza historią Pomorza. Każdy udostępniony diapozytyw posiada opis metadanych, w zakresie: tematu, numeru inwentarza, numeru systemu archiwizacji zabytków, rodzaju nośnika oraz autora.

Szklane negatywy ze zbiorów archiwalnych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

W zasobach archiwalnych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku znajduje się zbiór 251 szklanych negatywów powstałych przed II wojną światową, zawierający w większości zdjęcia zabytków archeologicznych, ale również fotografie z badań terenowych i reprodukcje stron z przedwojennych publikacji niemieckojęzycznych. Poszczególne negatywy spakowane są w oryginalne koperty z woskowanego papieru oznakowane nazwą sklepu fotograficznego „Photo-Haus Franz Gnodt Marienwerder Westpr.”. Zarówno na kopertach jak i samych płytkach szklanych znajdują się oznaczenia liczbowe naniesione piórem. Brak ciągłości numeracji wskazuje, że jest to zbiór niepełny, stanowiący prawdopodobnie jedynie część większej całości. Okoliczności,w jakich zbiór znalazł się w posiadaniu Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pozostają nieznane. Wiadomo, że w zasobach archiwalnych zarejestrowany był już na początku działalności Muzeum, czyli we wczesnych latach 60-tych. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to zbiór pochodzący z placówek muzealnych lub naukowych, gromadzących przed II wojną światową zbiory archeologiczne z terenu Pomorza Wschodniego. Świadczą o tym oznakowania na sfotografowanych eksponatach w postaci nazw miejscowości w języku niemieckim oraz w wielu przypadkach numeru, prawdopodobnie ewidencji muzealnej.