Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Szklane negatywy ze zbiorów archiwalnych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

W zasobach archiwalnych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku znajduje się zbiór 251 szklanych negatywów powstałych przed II wojną światową, zawierający w większości zdjęcia zabytków archeologicznych, ale również fotografie z badań terenowych i reprodukcje stron z przedwojennych publikacji niemieckojęzycznych. Poszczególne negatywy spakowane są w oryginalne koperty z woskowanego papieru oznakowane nazwą sklepu fotograficznego „Photo-Haus Franz Gnodt Marienwerder Westpr.”. Zarówno na kopertach jak i samych płytkach szklanych znajdują się oznaczenia liczbowe naniesione piórem. Brak ciągłości numeracji wskazuje, że jest to zbiór niepełny, stanowiący prawdopodobnie jedynie część większej całości. Okoliczności,w jakich zbiór znalazł się w posiadaniu Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pozostają nieznane. Wiadomo, że w zasobach archiwalnych zarejestrowany był już na początku działalności Muzeum, czyli we wczesnych latach 60-tych. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to zbiór pochodzący z placówek muzealnych lub naukowych, gromadzących przed II wojną światową zbiory archeologiczne z terenu Pomorza Wschodniego. Świadczą o tym oznakowania na sfotografowanych eksponatach w postaci nazw miejscowości w języku niemieckim oraz w wielu przypadkach numeru, prawdopodobnie ewidencji muzealnej.


MAG/ARCH/IN/163346
MAG/ARCH/IN/163346
MAG/ARCH/IN/163348
MAG/ARCH/IN/163348
MAG/ARCH/IN/163350
MAG/ARCH/IN/163350
MAG/ARCH/IN/163352
MAG/ARCH/IN/163352
MAG/ARCH/IN/163354
MAG/ARCH/IN/163354
MAG/ARCH/IN/163356
MAG/ARCH/IN/163356
MAG/ARCH/IN/163358
MAG/ARCH/IN/163358
MAG/ARCH/IN/163360
MAG/ARCH/IN/163360
MAG/ARCH/IN/163362
MAG/ARCH/IN/163362
MAG/ARCH/IP/163364
MAG/ARCH/IP/163364
MAG/ARCH/IN/163366
MAG/ARCH/IN/163366
MAG/ARCH/IP/163368
MAG/ARCH/IP/163368