Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Digitalizacja i udostępnienie online 800 diapozytywów ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Udostępniony zbiór diapozytywów stanowi fragment zasobów fotograficznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Dokumentują one badania archeologiczne prowadzone na terenie powiatów: tczewskiego, kartuskiego i kościerskiego. Prace prowadzone były w latach 1963–2005 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zbiór dokumentuje badania wykopaliskowe, pozyskane zabytki, architekturę zespołów staromiejskich „z lotu ptaka oraz wydarzenia towarzyszące pracom terenowym i muzealnym. Wielu uczestników wykopalisk może odnaleźć siebie na diapozytywach przedstawiających prace terenowe. Na kliszach utrwalone zostały krajobrazy otaczające stanowiska archeologicznych, jak np. grodziska położone na skarpie wiślanej w okolicy Gniewa. Z prezentowanego zbioru przeźroczy korzystać mogą autorzy opracowań naukowych m.in. dotyczących historii badań archeologicznych na Pomorzu, konserwatorzy zajmujący się ochroną dziedzictwa archeologicznego oraz wszyscy zainteresowani najstarsza historią Pomorza. Każdy udostępniony diapozytyw posiada opis metadanych, w zakresie: tematu, numeru inwentarza, numeru systemu archiwizacji zabytków, rodzaju nośnika oraz autora.


MAG/ARCH/ID/3
MAG/ARCH/ID/3
MAG/ARCH/ID/4
MAG/ARCH/ID/4
MAG/ARCH/ID/5
MAG/ARCH/ID/5
MAG/ARCH/ID/6
MAG/ARCH/ID/6
MAG/ARCH/ID/7
MAG/ARCH/ID/7
MAG/ARCH/ID/8
MAG/ARCH/ID/8
MAG/ARCH/ID/62
MAG/ARCH/ID/62
MAG/ARCH/ID/63
MAG/ARCH/ID/63
MAG/ARCH/ID/64
MAG/ARCH/ID/64
MAG/ARCH/ID/65
MAG/ARCH/ID/65
MAG/ARCH/ID/66
MAG/ARCH/ID/66
MAG/ARCH/IP/67
MAG/ARCH/IP/67