Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 1300 diapozytywów ze zbiorów MAG

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Kultura Cyfrowa 2017.

Przedmiotem opracowania jest 1300 diapozytywów co stanowi 1/3 posiadanego zasobu. Zbiór diapozytywów został podzielony na następujące kategorie: polowe – badania wykopaliskowe, dokumentacje obiektów i warstw, widoki stanowisk archeologicznych; zabytek – wizerunki zabytków archeologicznych, widoki zabytków architektury; wydarzenia – wystawy, otwarcia wystaw, uczestnicy badań wykopaliskowych, odkrywcy, reprodukcje publikacji, fotografii. Diapozytywy prezentują dziedzictwo archeologiczne północnej części województwa pomorskiego - powiaty pucki, wejherowski, lęborski i gdański wraz z obszarem miast: Gdyni i Sopotu oraz gminy Tolkmicko w województwie warmińsko-mazurskim. Zostały wykonane w latach 1963-2003. 


MAG/ARCH/ID/890
MAG/ARCH/ID/890
MAG/ARCH/ID/891
MAG/ARCH/ID/891
MAG/ARCH/ID/3471
MAG/ARCH/ID/3471
MAG/ARCH/ID/3472
MAG/ARCH/ID/3472
MAG/ARCH/ID/3473
MAG/ARCH/ID/3473
MAG/ARCH/ID/3474
MAG/ARCH/ID/3474
MAG/ARCH/ID/3475
MAG/ARCH/ID/3475
MAG/ARCH/ID/3547
MAG/ARCH/ID/3547
MAG/ARCH/ID/3548
MAG/ARCH/ID/3548
MAG/ARCH/ID/3549
MAG/ARCH/ID/3549
MAG/ARCH/ID/3550
MAG/ARCH/ID/3550
MAG/ARCH/ID/3551
MAG/ARCH/ID/3551