Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji 455 diapozytywów ze zbiorów MAG

Udostępniony zbiór diapozytywów stanowi fragment zasobów fotograficznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Dokumentują one badania archeologiczne prowadzone na terenie Juszkowa gmina Pruszcz Gdański. Prace prowadzone były w latach 1963-1979 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Przedmiotem opracowania są przeźrocza wykonane w trakcie badań wykopaliskowych na terenie: stanowiska nr 1 – osada i cmentarzysko kultury łużyckiej, z wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, stanowiska nr 3 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, stanowisko nr 4 – osada z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, stanowisko nr 5 – osady z epoki kamienia i wczesnej epoki żelaza, stanowisko nr 8 – osada z okresu wczesnego średniowiecza. Na kliszach utrwalone zostały: odkrywane obiekty archeologiczne, prace dokumentacyjne, wizerunki zabytków oraz osób uczestniczących w badaniach. Większość prac wykopaliskowych prowadzona była na terenie planowanej wówczas Obwodnicy Trójmiasta, która powstała w miejscu dawnych osad i cmentarzysk.


MAG/ARCH/ID/673
MAG/ARCH/ID/673
MAG/ARCH/ID/787
MAG/ARCH/ID/787
MAG/ARCH/ID/812
MAG/ARCH/ID/812
MAG/ARCH/ID/908
MAG/ARCH/ID/908
MAG/ARCH/ID/909
MAG/ARCH/ID/909
MAG/ARCH/ID/910
MAG/ARCH/ID/910
MAG/ARCH/ID/911
MAG/ARCH/ID/911
MAG/ARCH/ID/912
MAG/ARCH/ID/912
MAG/ARCH/ID/913
MAG/ARCH/ID/913
MAG/ARCH/ID/914
MAG/ARCH/ID/914
MAG/ARCH/ID/915
MAG/ARCH/ID/915
MAG/ARCH/ID/916
MAG/ARCH/ID/916