Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

"Kultura funeralna nowożytnego Gdańska"

„Kultura funeralna nowożytnego Gdańska w świetle badań archeologicznych” – to wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ze zbiorów własnych. W kolekcji prezentujemy zabytki udostępnione w bogato ilustrowanym katalogu skróconym, obecnie w wolnym dostępie do pobrania na stronie internetowej muzeum:

https://archeologia.pl/!pliki/publikacje_elektroniczne/kultura_funeralna_nowozytnego_gdanska.pdf

Celem wystawy było przedstawienie interesującego zagadnienia, jakim są zwyczaje pogrzebowe w kulturze nowożytnego Gdańska, przybliżenie współczesnym mieszkańcom regionu dziedzictwa kulturowego Gdańska jako miasta wielokulturowego i wielonarodowościowego.


mankiet

Jedwabny, atłasowy mankiet z jedwabną, zielonkawą podszewką w splocie płóciennym...

Więcej...

szkaplerzyk

Szkaplerzyk jedwabny uszyty z dwóch kawałków tkaniny w splocie rypsu. Posiada tr...

Więcej...

okucie książki

Okucie narożnika okładki modlitewnika. Profilowana, trójkątna rama wygięta z pas...

Więcej...

rękawiczka

Rękawiczka liturgiczna, dziana, prawa, pięciopalczasta, z wydłużonym mankietem, ...

Więcej...

binokle

Okulary z oprawkami wygiętymi z profilowanej taśmy mosiężnej, zachowane pojedync...

Więcej...

medalik

Medalik odlany z mosiądzu, w kształcie ośmiokąta, dwustronny, obwiedziony plasty...

Więcej...

medalik

Medalik odlany z mosiądzu, owalny, ze sztywnym uszkiem osadzonym prostopadle do ...

Więcej...

medalik

Medalik owalny z blachy mosiężnej, obwiedziony okrągłą w przekroju ramką miedzia...

Więcej...

medalik

Medalik odlany z mosiądzu, w kształcie okręgu, dwustronny, obwiedziony plastyczn...

Więcej...

medalik

Medalik owalny, sztywne uszko prostopadłe do płaszczyzny przedstawień, obwiedzio...

Więcej...

okucie książki

Okucie narożnika okładki modlitewnika, czworokątne, wycięte z blachy mosiężnej, ...

Więcej...

pieczęć kupiecka

Tłok pieczętny z ośmiokątną tarczą, na tarczy wygrawerowany pośrodku motyw drzew...

Więcej...