Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


plakietka pielgrzymia

fragment ramki relikwiarzyka z inskrypcją pisaną minuskułą gotycką, zapewne brzm...

Więcej...

figurka świętego

plakietka - płaskorzeźba nieznanej świętej...

Więcej...

figurka świętego

figurka św. Jakub w płaszczu, kapeluszu, pelerynie i z laską pielgrzymią...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

okrągła ramka ażurowej plakietki z pozostałościami postaci wewnątrz...

Więcej...

plakietka świecka

plakietka toporek (berdysz?) miniaturowy z symetrycznym ostrzem, na krańcach któ...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

plakietka w formie okręgu przedzielonego poprzecznie na dwie sfery; w górnej prz...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

fragment plakietki z przedstawieniem siedzącego lwa (sejant)...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

plakietka w kształcie rombu z centralnie umieszczoną postacią św. Piotra z klucz...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

dwustronny medalik: z jednej strony Chrystus na krzyżu z Marią i św. Janem po bo...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

grzechotka pielgrzymia?/ zabawka?

fragment ażurowej grzechotki pielgrzymiej...

Więcej...

plakietka pielgrzymia?

fragment plakietki pielgrzymiej - tzw. Korony Trzech Króli, zachowanej w postaci...

Więcej...