Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


plakietka toporek

toporek miniaturowy z profilowaną osadą i żeleźcem, z jednej strony zdobionym mo...

Więcej...

medalik

plakietka w kolistej ramce z krzyżem Tau - atrybutem św. Antoniego Egipskiego...

Więcej...

medalik

plakietka w kolistej ramce z krzyżem Tau - atrybutem św. Antoniego Egipskiego...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

ramka kolista gładka, z mniejszą ramką wewnątrz zdobioną ornamentem perełkowym i...

Więcej...

plakietka toporek

toporek miniaturowy z asymetrycznym ostrzem i żeleźcem zdobionym ornamentem stre...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

dolny fragment ażurowej plakietki z przedstawieniem postaci na tronie...

Więcej...

plakietka-muszelka

miniaturka muszli św. Jakuba...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

plakietka w okrągłej ramce, podzielona łukiem na dwie sfery: w dolnej św. Urszul...

Więcej...

dzwonek pielgrzymi

dzwonek kielichowaty z kopulastym hełmem, silnie rozchylonym płaszczem i wyraźni...

Więcej...