Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka toporek

toporek miniaturowy z ażurową osadą i łukowatym ostrzem oraz żeleźcem zdobionym ...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

fragment plakietki...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

św. Antoni; fragment plakietki przedstawiającej popiersie św. Antoniego...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

relikwiarzyk

czworokątna ramka relikwiarzyka, zwieńczona Szatą Marii Panny z dwoma rombowatym...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

fragment plakietki...

Więcej...

krzyżyk

trójlistny krzyżyk dwustronny z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego z jednej...

Więcej...

ampułka pielgrzymia

ampułka z okrągłym brzuścem, zdobionym motywem sześciolistnej rozety, z rozchylo...

Więcej...

plakietka pielgrzymia?

fragment plakietki z przedstawieniem sześcioramiennej gwiazdy...

Więcej...

relikwiarzyk

lusterko pielgrzymie; prostokątna ramka z zachowanym lusterkiem wewnątrz...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Święta Krew; plakietka w kształcie dwóch połączonych monstrancji, w których znaj...

Więcej...