Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


plakietka pielgrzymia

św. Serwacjusz (?), zachowany jedynie korpus (głowa, prawa ręka i nogi odłamane)...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

św. Serwacjusz jako biskup z symbolicznym kluczem do nieba w prawej ręce (odłama...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

św. Piotr, św. Maurycy, papież Bonifacy IX w ażurowej, czworokątnej plakietce z ...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Kalwaria; scena ukrzyżowania Chrystusa na roślinnym krzyżu którego korzenie wyra...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Chrystus w koronie i długiej szacie, na krzyżu z ułamanym lewym (heraldycznie) r...

Więcej...

krzyżyk

Chrystus ukrzyżowany ze stopami ułożonymi równolegle i ramionami ułożonymi w obr...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Oblicze Chrysusa z brodą i długimi włosami, w krzyżowym nimbie, umieszczone w ok...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

fragment korony symbolizującej Święto Trzech Króli? (Święto Epifanii), lub ozdob...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Kalwaria; scena ukrzyżowania Chrystusa na roślinnym krzyżu, którego korzenie wyr...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Pokłon Trzech Króli. Prostokątna plakietka z odłamanymi zwieńczeniami, na której...

Więcej...