Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


plakietka toporek

toporek miniaturowy z asymetrycznym ostrzem zdobionym plastycznym ornamentem uko...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Pokłon Trzech Króli; fragment ażurowej plakietki w kolistej ramce, z zachowanym ...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

fragmentarycznie zachowana (w czterech fragmentach) ażurowa, kolista plakietka z...

Więcej...

grzechotka pielgrzymia

grzechotka pielgrzymia ażurowa, zachowana w 50%...

Więcej...

plakietka toporek

toporek miniaturowy z profilowaną osadą i wachlarzowatym ostrzem oraz żeleźcem z...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

kielich z hostią i dwoma uchwytami po bokach, w górnej części ślady po odłamanej...

Więcej...

medalik maryjny

medalik z przedstawieniem Marii z Dzieciątkiem na księżycu, obleczonej promienia...

Więcej...

medalik

medalik okrągły: awers Maria z Dzieciątkiem w promieniach, rewers - św. Anna Sa...

Więcej...

gwizdek pielgrzymi

gwizdek pielgrzymi w kształcie rurki zdobionej plastycznymi skrzydełkami, z kółk...

Więcej...

figurka konna

fragment plakietki przedstawiającej rycerza z kopią na koniu, po którym został j...

Więcej...

medalik

plakietka w kolistej ramce z krzyżem Tau - atrybutem św. Antoniego Egipskiego...

Więcej...

plakietka grocik

miniaturowy grocik, być może pochodzący z większej plakietki...

Więcej...