Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


plakietka-skrzydło

plakietka - skrzydło, być może pióropusz hełmu miniaturowego...

Więcej...

grzechotka pielgrzymia

fragment miniaturowej grzechotki pielgrzymiej z kawałkiem uchwytu...

Więcej...

fragment plakietki

miniaturowa rękawica; rycerska lub biskupia (?)...

Więcej...

plakietka (?)

fragment plakietki w kształcie skrzydła, zapewne zdobiącego miniaturowy hełm...

Więcej...

grzechotka pielgrzymia

ażurowa grzechotka pielgrzymia z polami o trójkątnych kształtach...

Więcej...

gwizdek pielgrzymi

gwizdek wykonany z wąskiej rurki, zdobiony przy końcu plastycznymi skrzydełkami ...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

profanacja hostii; pełna, jednostronna plakietka w kształcie kolistej tarczy, sy...

Więcej...

gwizdek pielgrzymi

gwizdek pielgrzymi wykonany z wąskiej rurki z otworem, zdobiony na końcu skrzyde...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

król Lotar III van Supplinburg, św. Piotr, św. Paweł; prostokątna plakietka z tr...

Więcej...

medalik maryjny

medalik: awers - Maria z Dzieciątkiem otoczona promieniami na księżycu; rewers -...

Więcej...