Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


medalik

medalik: awers - Maria w płomieniach na księżycu, na rewersie napis...

Więcej...

gwizdek pielgrzymi

gwizdek pielgrzymi doskonale zachowany, zdobiony plastycznymi skrzydełkami z ruc...

Więcej...

grzechotka pielgrzymia

fragment ażurowej grzechotki pielgrzymiej z zachowaną rękojeścią...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Święta Krew; fragment plakietki w kształcie gotyckiej monstrancji, na ramce insk...

Więcej...

relikwiarz

fragment rozbudowanej ażurowej plakietki (relikwiarzyka?) z trójkątnym szczytem ...

Więcej...

ampułka pielgrzymia

ampułka z okrągłym brzuścem, zdobionym sześciolistnym kwiatem, z rozchylonym lek...

Więcej...

medalik

częściowo odłamana plakietka z krzyżem maltańskim, umieszczonym w kolistej ramce...

Więcej...

krzyżyk

topornie odlany krzyżyk jerozolimski ze sztywnym uszkiem i jednym wtórnie wybity...

Więcej...

figurka jelenia

ażurowa plakietka w postaci miniaturowego jelenia zwróconego w prawo (heraldyczn...

Więcej...

medalik maryjny

medalik częściowo odłamany z przedstawieniem na awersie Marii z Dzieciątkiem na ...

Więcej...

krzyżyk

Chrystus na trójlistnym krzyżu; górna belka zwieńczona krzyżykiem...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

fragmenty tzw. korony Trzech Króli oraz dwie figurki, jedna stojąca (św. Jakub S...

Więcej...