Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki. Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na fakt, iż 99% tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności w jakich zostały pozyskane. Obejmuje on zarówno plakietki pielgrzymie jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek jak choćby dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka, rogi miniaturowe itp. Numery zabytków umieszczonych na liście GKPP zostały połączone w bazie danych z elektronicznym Systemem Ewidencji Zabytków (SAZ) przyjętym w MAG, który daje możliwość ustalenia relacji zachodzących pomiędzy zabytkiem i kontekstem.


plakietka religijna

Maria Tronująca w koronie i nimbem nad głową, z nagim Dzieciątkiem przy prawym r...

Więcej...

figurka konna

postać rycerza z kopią na koniu zwróconym w lewo (heraldycznie)...

Więcej...

dzwonek pielgrzymi

dzwonek kielichowatego kształtu, niezdobiony ...

Więcej...

grzechotka pielgrzymia

fragment ażurowej grzechotki pielgrzymiej...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

górna część postaci mężczyzny z głową w kapturze...

Więcej...

relikwiarzyk

profilowana ramka relikwiarzyka w kształcie gotyckiej trójkątnej tarczy, ze zwie...

Więcej...

gwizdek pielgrzymi

gwizdek pielgrzymi wykonany z cienkiej rurki, zdobiony plastycznymi skrzydełkami...

Więcej...

plakietka maryjna

Maria z Dzieciątkiem. Typ GAPM odmiana 1 (wg H. Panera)...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka toporek

toporek miniaturowy z plastycznym ornamentem czteroliścia na szyjce i strefowym ...

Więcej...

patena

miniaturowa patena ze słabo czytelnym ornamentem...

Więcej...

plakietka toporek

toporek miniaturowy zdobiony plastycznym motywem gwiazdy sześcioramiennej, umies...

Więcej...