Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki.


plakietka pielgrzymia

św. Teobald z Provins, przedstawiony jako biskup (głowa odłamana) siedzący na tr...

Więcej...

dzwonek pielgrzymi?

dzwonek (kulisty?) zgnieciony...

Więcej...

plakietka świecka

ptak (papuga lub turkawka?) zwrócona w prawo (heraldycznie), ze śladami odłamane...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

głowa świętego (?) z brodą i dwoma puklami włosów po bokach, w aureoli, na kolis...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka świecka

ptak (papuga lub turkawka?) zwrócona w lewo (heraldycznie), z ostrymi pazurami i...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

kielich z dwoma uchwytami i hostią, powyżej głowa Chrystusa w krzyżowym nimbie...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Pokłon Trzech Króli. Prostokątna plakietka z odłamanymi zwieńczeniami, na której...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

trzy hostie połączone ze sobą w kształt trójliścia, z przedstawieniami: Chrystus...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Kalwaria; scena ukrzyżowania Chrystusa na roślinnym krzyżu, którego korzenie wyr...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

fragment korony symbolizującej Święto Trzech Króli? (Święto Epifanii), lub ozdob...

Więcej...