Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich

Zbiór średniowiecznych artefaktów zgromadzony obecnie w MAG, w ramach zbioru o nazwie Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich (GKPP), jest świadectwem roli i znaczenia Gdańska w ogólnoeuropejskim ruchu pielgrzymkowym w XIV i XV wieku, w świetle źródeł archeologicznych. Artefakty te, to przede wszystkim znaki pielgrzymie zwane też plakietkami lub odznakami pielgrzymimi, a ich obecność w warstwach kulturowych jest jednocześnie świadectwem pobytu w Gdańsku tych pielgrzymów, którzy wcześniej nawiedzili sanktuaria z jakich pochodzą owe zagubione na gdańskich ulicach plakietki.


plakietka pielgrzymia

serce w koronie; po bokach ślady po odłamanych elementach...

Więcej...

manierka

manierka pielgrzymia; naczynie ceramiczne w formie flaszy podróżnej z brzuścem p...

Więcej...

manierka pielgrzymia

manierka pielgrzymia; naczynie ceramiczne w formie flaszy podróżnej w rzucie kol...

Więcej...

łyżeczka

łyżeczka pielgrzymia; fragment czerpaka wraz z kawałkiem trzonka; na awersie zac...

Więcej...

gwizdek pielgrzymi

gwizdek wykonany z okrągłej w przekroju tulejki, zakończony plastyczną dekoracją...

Więcej...

aplikacja

zawieszka plakietki w kształcie liliowej korony z okrągłym oczkiem do mocowania ...

Więcej...

mezuza?

gwizdek pielgrzymi wykonany z cienkiej rurki, zdobionej plastycznym ornamentem u...

Więcej...

mezuza?

gwizdek pielgrzymi wykonany z cienkiej rurki, zakończony częściowo odłamanym krz...

Więcej...

mezuza?

gwizdek pielgrzymi wykonany z cienkiej rurki, zdobionej plastycznym ornamentem u...

Więcej...

plakietka-muszelka

św. Jakub; miniaturowa muszelka z postacią świętego z kijem pielgrzymim w prawej...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

św. Michał; fragment plakietki z przedstawieniem postaci świętego przy wieży trz...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

św. Jakub w okrągłej ramce z kijem pielgrzymim w prawej i księgą w lewej ręce; f...

Więcej...