Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

„Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku”

Udostępniamy w tym katalogu zbór zabytków prezentowanych na wystawie czasowej „Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku”. Prezentujemy tu wybrane zabytki z wystawy, znane z bogato ilustrowanego katalogu skróconego. Katalog jest do pobrania w wolnym dostępie na stronie internetowej muzeum:

https://archeologia.pl/!pliki/publikacje_elektroniczne/archeologiczne_swiadectwa_kultu_maryjnego_w_sredniowiecznym_gdansku.pdf


plakietka pielgrzymia

Plakietka pielgrzymia, ażurowa, w formie kapliczki zakończonej ostrołukowym szcz...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Plakietka pielgrzymia, ażurowa z bardzo schematycznym i zbarbaryzowanym przedsta...

Więcej...

futerał na tabliczki

Skórzany futerał na komplet woskowych tabliczek do pisania, który miał ochraniać...

Więcej...

trzonek noża

Trzonek noża, czworokątny w przekroju, pusty wewnątrz, z końcem poszerzonym w ro...

Więcej...

figurka

Figura Madonny z Dzieciątkiem, opracowana z trzech stron, z tyłu wklęśnięta, nie...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Plakietka pielgrzymia, jednostronna, czworokątna, z trójkątnym szczytem zwieńczo...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Plakietka pielgrzymia, jednostronna, ażurowa, w kształcie kolistej ramy zwieńczo...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Plakietka pielgrzymia, jednostronna, ażurowa, w kształcie stylizowanej, gotyckie...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Plakietka pielgrzymia, ażurowa. Okrąg zamknięty łukiem w kształcie oślego grzbie...

Więcej...

relikwiarz

Relikwiarzyk w formie trójkątnej tarczy gotyckiej, złożony z dwóch połączonych z...

Więcej...

okucie pasa

Okucie końca pasa, koliste, ażurowe, wycięte z blachy mosiężnej, przedstawiające...

Więcej...

plakietka pielgrzymia

Plakietka pielgrzymia, jednostronna, ażurowa, z przedstawieniem sceny konsekracj...

Więcej...