ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat plakietka w formie płaskorzeźby przedstawiającej siedzącego, zwróconego w prawo (heraldycznie) lwa, z głową zwróconą frontalnie (sejant)
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/RZ/4855
Nr SAZ (stanowiska) 255/100/5 Przejdź
Miejscowość Gdańsk
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika skan rysunku zabytku
Autor Ewa Nowicka
Nr inwentarzowy muzealium MAG/GD/255/100/5/5047 Przejdź
Nr katalogowy 5047
Rok wykonania