ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat toporek miniaturowy z ażurową osadą oraz wachlarzowatym ostrzem, z żeleźcem dwustronnie zdobionym ornamentem geometrycznym i motywem sześcioliścia
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/RZ/4847
Nr SAZ (stanowiska) 255/100/5 Przejdź
Miejscowość Gdańsk
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika skan rysunku zabytku
Autor Ewa Nowicka
Nr inwentarzowy muzealium MAG/GD/255/100/5/5039 Przejdź
Nr katalogowy 5039
Rok wykonania