ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat postać rycerza z kopią na koniu zwróconym w lewo (heraldycznie)
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/RZ/4822
Nr SAZ (stanowiska) 255/20/60 Przejdź
Miejscowość Gdańsk
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika skan rysunku zabytku
Autor Ewa Nowicka
Nr inwentarzowy muzealium MAG/GD/255/20/60/1558 Przejdź
Nr katalogowy 1558
Rok wykonania