ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat miniaturka przedniej części hełmu garnczkowego, po lewej stronie wyryty krzyż równoramienny
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/RZ/4727
Nr SAZ (stanowiska) 255/129/4 Przejdź
Miejscowość Gdańsk
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika skan rysunku zabytku
Autor Ewa Nowicka
Nr inwentarzowy muzealium MAG/GD/255/129/4/916 Przejdź
Nr katalogowy 916
Rok wykonania