ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Dzban z wysokim okapem i kulistym brzuścem. Przysadzisty dzban z szerokim dnem nieznacznie wyodrębnionym z nisko zawieszonego brzuśca. Lekko wklęsła, cylindryczna szyjka przechodzi w wysoki wylew z okapem-kryzą z lekko wychylonym dziobkiem do nalewania. Pomiędzy krawędzią okapu a maksymalną wydętością brzuśca zamocowane stosunkowo wąskie, taśmowate ucho o nieznacznie podniesionych krawędziach. Dno płaskie z widocznymi śladami odcinania drutem. Powierzchnia dzbana o barwie stalowoszarej, połyskliwa – dokładnie wyświecona płaszczyznowo. Na pograniczu górnej części brzuśca i szyjki ornament w postaci dwóch dookolnych wałeczków plastycznych. Glina żelazista z domieszką drobnego piasku, wypał redukcyjny.
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/IP/180690
Nr SAZ (stanowiska) 255/103/1 Przejdź
Miejscowość Gdańsk
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika fotografia cyfrowa
Autor Szmit J.
Nr inwentarzowy muzealium MAG/MM/GD/255/103/1/329 Przejdź
Nr katalogowy 329
Rok wykonania 2020